264 interwencje strażaków z powiatu proszowickiego

Od dnia 23.05.2019 roku do dnia 27.05.2019 roku strażacy z terenu powiatu proszowickiego interweniowali 264 razy. Działania były związane z gwałtownymi ulewami, które spowodowały podniesienie się stanu rzek i potoków. Strażacy usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z zalanych piwnic, układali worki z piaskiem broniąc budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Składamy ogromne podziękowania dla strażaków, którzy w tych dniach poświęcili swój czas uczestnicząc w ratowaniu mienia mieszkańców dotkniętych gwałtownymi ulewami. MS.