Ćwiczenia przeciwpowodziowe

W dniu 18.03.2019r na terenie Hebdowa i Nowego Brzeska odbyły się ćwiczenia zgrywające siły i środki ochrony przeciwpożarowej na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Nowe Brzesko

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Na terenie południowej Polski od kilku dni utrzymuje się niż pogodowy powodujący obfite opady deszczu. Rzeka Wisła wystąpiła  z koryta i woda dochodzi do wałów przeciwpowodziowych. Na terenie powiatu proszowickiego największe opady odnotowane są na terenie Miasta i Gminy Nowe Brzesko gdzie wystąpiły szybkie wzrosty stanów wód. W rejonie klasztoru w Hebdowie została zamknięta śluza wałowa w związku z czym woda szybko się piętrzy na polach uprawnych.

SKKP PSP w Proszowicach otrzymuje telefonicznie informację od lokalnej władzy o piętrzącej się wodzie w okolicy klasztoru. Dysponuje do zdarzenia siły i środki ochrony przeciwpożarowej powiatu proszowickiego celem przepompowania wody do międzywału rzeki Wisła. Pierwsze na miejsce zdarzenia przybywają zastępy OSP Nowe Brzesko, Hebdów, Śmiłowice i JRG Proszowice. KDR po rozpoznaniu sytuacji przekazuje do SKKP informację o konieczności dysponowania pompy wysokiej wydajności do pompowania wody z rozlewiska.

W kolejnych minutach wpływa zgłoszenie do SKKP Proszowice o występujących przeciekach w wale rzeki Wisła oraz zagrożeniu zalania oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku. KDR przegrupowuje siły i środki i udaje się we wskazane miejsce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przekazuje informację do SKKP Proszowice o konieczności zadysponowania dodatkowych sił i środków z workami piaskiem i rękawami przeciwpowodziowymi. Tworzy odcinki bojowe:

pierwszy odcinek bojowy w okolic śluzy w miejscowości Hebdów - stworzenie systemu pompowania rozlewiska z wykorzystaniem pomp szlamowych oraz pomp o dużej wydajności,

drugi odcinek bojowy w okolicy oczyszczalni ścieków na wale rzeki Wisła – uszczelnianie przesiąków  w wale z wykorzystaniem folii i worków z piaskiem,

trzeci odcinek bojowy – na oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku – zabezpieczenie zbiorników z nieczystościami poprzez ustawienie zapory w koło zbiornika przy wykorzystaniu rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem.

Zaplanowane cele udało się zrealizować co potwierdzili obserwatorzy z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

 KP PSP Proszowice

 JRG Proszowice

JRG Miechów

JRG Olkusz

OSP KSRG Nowe Brzesko

OSP KSRG Śmiłowice

OSP KSRG Bobin

OSP KSRG Kościelec

OSP Hebdów

OSP Kuchary

OSP Szpitary

OSP Rudno Dolne

MP