Ćwiczenia w Zespole Szkół Piotrkowice Małe

 

W dniu 16.04.2019 r. na terenie Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych przeprowadzono ćwiczenia zgrywające siły i środki ochrony przeciwpożarowej na wypadek pożaru w obiekcie szkoły.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Podczas zajęć lekcyjnych na korytarzu w budynku głównym na pierwszym piętrze nieznana osoba rozlała płyn łatwopalny i podpaliła drzwi do jednej z sal lekcyjnych. Zadymienie rozprzestrzeniło się na całe  piętro. W związku z zaistniałą sytuacją Dyrektor zarządził ewakuację osób przebywających w obiekcie i powiadomił odpowiednie służby.

Po przeprowadzonym rozpoznaniu pierwszego kierującego działaniami ratowniczo gaśniczymi podano jeden prąd wody w natarciu do wnętrza budynku, przystąpiono do ewakuacji poszkodowanych oraz zadysponowano dodatkowe siły i środki.

Podczas prowadzenia działań do KDR dociera informacji o pożarze budynku warsztatowego. Z informacji uzyskanych od kierownika warsztatów wynika że w palącym się warsztacie mogą znajdować się butle z acetylenem. Nie ma osób poszkodowanych, które miały znajdować się w budynku.

KDR po przeprowadzonym rozpoznaniu przegrupowuje siły i środki na miejscu zdarzenia oraz tworzy trzeci odcinek bojowy którego zadaniem będzie ugaszenie budynku warsztatowego. Przybyłe na miejsce zdarzenia siły i środki plutonu ratowniczo gaśniczego Miechów zostają skierowane do trzeciego odcinka bojowego. W trakcie działań zastosowano procedurę postepowania z acetylenem w pożarach.

W związku z niewystraczającą ilością wody do celów gaśniczych dowódca akcji zarządza zbudowanie linii zasilającej z pobliskiej rzeki Szreniawy.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

 KW PSP Kraków

KP PSP Proszowice

 JRG Proszowice

JRG Miechów:

JRG Olkusz:

OSP KSRG  Kościelec

OSP KSRG Wierzbno

OSP KSRG Posądza

OSP KSRG Dalewice

OSP KSRG Pałecznica

OSP KSRG Łętkowice

OSP Łyszkowice

OSP Przesławice

OSP Górka Jaklińska

OSP Szarbia

OSP Czernichów

OSP Biórków Mały

OSP Biórków Wielki

OSP Piotrkowice Wielkie

OSP Polekarcice

PM