Dowództwo

Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

mł. bryg. mgr inż. Kwinta Zbigniew

tel. 123853171, e-mail:  z.kwinta@straz-proszowice.pl

-----------------------------------------------------

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

mł. kpt. mgr inż. Marcin Szlachta

tel. 123853172, e-mail:  m.szlachta@straz-proszowice.pl

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------