Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Jednostka Ratownicza - Gaśnicza w Proszowicach zwana dalej JRG jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. JRG składa się z osób pełniących służbę zawodową na podstawie stosunku służbowego. Służbę w JRG pełni 37 strażaków w tym dwaj dowódcy i 35 ratowników podzielonych na trzy zmiany służbowe.

Do podstawowych zadań JRG należy w szczególności:
- prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
- wykonywanie pomocniczej czynności ratowniczej w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego;
- współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej.