Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

bryg. mgr inż. Janusz Chawiński


 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

 

st. bryg. mgr inż. Robert Ogrodnik

 


 

 Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach

 przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 16.00.
Wizyty proszę uzgadniać telefonicznie +48 123853160.