Konkursy kalendarzowe Komendanta Głównego PSP

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach mając na uwadze zainaugurowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka kampanię profilaktyczną „Czad i Ogień - obudź czujność” oraz propagując kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” przeprowadzają w szkołach na terenie powiatu proszowickiego spotkania zrealizowane w formie pogadanek.

Na spotkaniach omawiane są tak ważne tematy, jak bezpieczeństwo w szkole i w domu oraz reagowanie w sytuacji zagrożenia. Przedstawiane zostają zadania Państwowej Straży Pożarnej realizowane podczas różnych wypadków, sposoby skutecznego wzywania pomocy, alarmowania służb ratowniczych oraz przedstawiane są zagrożenia jakie stwarza tlenek węgla.

Omawia się również, jak prawidłowo zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwami jakie powstają w sezonie grzewczym (czad, pożary sadz, konieczność wykonywania przeglądów instalacji użytkowych oraz wyposażenia domu w detektory tlenku węgla) oraz zaznacza się, jak bardzo istotne jest cykliczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji i z jakimi można się spotkać niebezpiecznymi sytuacjami w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia na terenie szkoły.

Radom pedagogicznym szkół przekazano informację na temat organizowanych konkursów kalendarzowych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Przekazano również przedmiotowe kalendarze w celu rozpropagowania akcji w szkołach.