Kontakt

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PROSZOWICACH

ul. 3-go Maja 140; 32-100 Proszowice; GPS - 50°11'29.181"N,   20°18'14.572"E 

STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP  - PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

tel. alarmowy 998

tel. 12 385 31 69, 12 385 31 70

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

 

OFICER PRASOWY KOMENDANTA POWIATOWEGO

mł. kpt. mgr inż. Marcin Szlachta

tel. 12 385 31 72 lub 693 204 209

e-mail: m.szlachta@straz-proszowice.pl

 

 

ESP:   e-PUAP

e-PUAP:  Sprawdź, jak korzystać