LIST SEKRETARZA STANU MSWiA JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO