Nabór 2020

Nabór 2020

Informujemy, że w związku z sytuacją w kraju, terminy przeprowadzania testów sprawnościowych mogą ulec zmianie. Ponieważ zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ogłoszeniu traci ważność po 30 dniach od dnia wystawienia, a kandydat do naboru może okazać zaświadczenie nie później niż w chwili przed przystąpieniem do testu, nie zachodzi konieczność składania zaświadczenia w dokumentach aplikacyjnych.

Jednocześnie zalecamy przesyłanie dokumentacji do naboru za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP – 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3, 4, 5

FILMY INSTRUKTAŻOWE, PLIK AUDIO DO PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

ROZPORZADZENIE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

STANOWISKO KG PSP W SPRAWIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH NABORU DO SŁUŻBY

Skip to content