Powitanie w szeregach JRG

W dniu 4 grudnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej PSP w odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której Komendant Powiatowy PSP, bryg. Janusz Chawiński powitał w szeregach Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nowego strażaka Konrada Bogacza wręczając mu akt nadania pierwszego stopnia pożarniczego.

Strażak Konrad Bogacz został mianowany na stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej z dniem 1 grudnia 2017 r. Jednocześnie z tym samym dniem na stanowisko starszego technika w sekcji ds. kwatermistrzowsko technicznych został mianowany mł. ogn. Sebastian Barański, dotychczasowy ratownik-kierowca na trzeciej zmianie służbowej JRG.

Ponadto Komendant Powiatowy PSP, bryg. Janusz Chawiński wręczył naczelnikowi wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych mł. bryg. Michałowi Pawłowskiemu decyzję Komendanta Głównego PSP, gen. brygadiera Leszka Suskiego o przyznaniu nagrody pieniężnej w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz wysoki poziom dyscypliny służbowej.

Oprócz naczelnika wydziału w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach nagrody Komendanta Głównego PSP otrzymało również trzech zastępców dowódców zmian oraz pięciu dyżurnych operacyjnych.

KJ