Ślubowanie

W dniu 11 września 2019 r. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której komendant powiatowy st. bryg. Janusz Chawiński przyjął ślubowanie pana str. Kamila Wiącka – funkcjonariusza przyjętego do służby przygotowawczej z dniem 1 lipca 2019 r.