Spotkanie w sprawie nowych źródeł finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 6 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.  W spotkaniu udział wzięli między innymi Burmistrzowie, Wójtowie, Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu powiatu proszowickiego.   

Podczas spotkania komendant powiatowy PSP st. bryg. Janusz Chawiński  przekazał dodatkowe informacje z zakresu wypełniania wniosków o udzielenie dotacji, na zadanie publiczne pod nazwą „Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2019 roku”, zwane potocznie „5000+”. Następnie naczelnik wydziału operacyjnego PSP mł. bryg. Michał Pawłowski omówił zasady dofinansowania działań związanych z ochroną
i prewencją przeciwpożarową oraz popularyzacją sportu i kultury fizycznej, a także realizacją przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, takich jak:

- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalające na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,

- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Było to kolejne spotkanie na którym omawiano powyższe zagadnienia. Podobne zebrania odbyły się w dniach:

- 28 sierpnia 2019 r – w siedzibie KP PSP w Proszowicach – dla prezesów i komendantów gminnych OSP oraz pracowników zajmujących się sprawami ochrony ppoż. z urzędów miast i gmin.

- 4 września – podczas posiedzeń Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP w Pałecznicy i Koniuszy.