Statystyka za 2018 r

 

 

W 2018 r na terenie działania KP PSP Proszowice zanotowano 588 zdarzenia, w tym:

- 148 pożarów:

- 415 miejscowych zagrożeń:

- 25 alarmów fałszywych:

 

Zestawienie procentowe ilości wyjazdów w 2018r w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.

 

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 zanotowano wzrost liczby zdarzeń o 25.

Dodatkowo zastępy PSP w Proszowicach brały udział w 8 zdarzeniach poza terenem powiatu.

 

Zestawienie ilości zdarzeń  w których udział brały siły i środki PSP, OSP KSRG, OSP POZA KSRG.

 

  

 

Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w podziale na gminy powiatu.