Szkolenia OSP

 

W zwiazkuz  z wejściem w życie nowych "Zasad szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udzial w działanaich ratowniczo gaśniczych" KP PSP w Proszowicach informuje o planowanych szkoleniach. link do zasad

 Terminy kursów - zima/wiosna 2018 r.:


Szkolenie kierujących działaniami ratowniczo gaśniczymi dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP) według programu z 2015 r.

Kurs planowany jest w lutym 2018 r.

szczegóły


 

Szkolenie podstawowe strażaków OSP wedug programu z 2015 r.

Kurs z zakresu szkolenia podstawowego planowany jest w dniach 18.11.2017 do 15.01.2018r.

szczegóły


 

 

 

Kolejnośc kursów uzależniona będzie od ilości chętnych na poszczególne kursy.

 

Sprawy dotyczące szkoleń prowadzi Wydzial d.s operacyjno szkoleniowych.

Skierowania przyjmowane są w godzinach 8-15 w siedzibie KP PSP - proszę na skierowaniu dopisywac nr. kontaktowy.

Wzór skierowania znajduje się w zakładce do pobrania

W pierwszej kolejności udział w szkoleniu mają strażacy KSRG z terenu powiatu, strażacy poza ksrg z powiatu proszowickiego.

Zakwalifikowani zostaną poinformowani o dokładnej dacie i godzinie rozpoczecia poszczegolnych kursów.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, poza komorą dymową i egzaminem -godziny popołudniowe w tygodniu.