V Mistrzostwa Ratownicze Powiatu Proszowickiego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach informuje, że w dniu 08.06.2019 r. na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko odbędą się V Mistrzostwa Ratownicze Powiatu Proszowickiego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Udział w mistrzostwach mogą brać zespoły maksymalnie 6 osobowe z jednostek OSP z terenu powiatu. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 3.06.2019 r. w sekretariacie KP PSP w Proszowicach (osobiście, email, fax, ePUAP).

W dniu 03.06.2019 r. o godzinie 15:00 w siedzibie KP PSP w Proszowicach odbędzie się odprawa kierowników drużyn z kierownikiem mistrzostw. W trakcie odprawy zostanie przedstawiony szczegółowo regulamin i zasady obowiązujące w mistrzostwach, zostanie rozlosowana kolejność startu. Wszystkie informacje dotyczące mistrzostw zamieszczane będą na stronie internetowej KP PSP w Proszowicach w zakładce: Ochotnicze Straże Pożarne/V Mistrzostwa - 2019 r.