Wizyta Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego

W dniu 24 marca 2019 r. Komendę Powiatową PSP oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Proszowicach wizytował Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski w obecności pełniącego obowiązki Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka.

Wizytacja rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach st. bryg. Janusza Chawińskiego. Generał brygadier Leszek Suski zapoznał się z warunkami pracy i służby proszowickich strażaków, spotkał się również z funkcjonariuszami komendy oraz II i III zmianą służbową Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W trakcie rozmowy ze strażakami gen. brygadier Leszek Suski przekazał informację dotyczącą wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat podwyżek wynagrodzeń, zakupów środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach ustawy modernizacyjnej służb mundurowych. Omawiano również dodatkowe środki finansowe, jakie trafiają na wyposażenia zarówno jednostek Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaznaczył również duży wkład strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w prowadzeniu wspólnych i samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. Komendant przedstawił strażakom plan wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

Na zakończenie spotkania Komendant Główny PSP podziękował proszowickim strażakom za codzienny trud i poświęcenie dla służby.