Wydział d/s Operacyjno Szkoleniowych

Wydział ds. Operacyjno - Szkoleniowych

 

 

mł. bryg. mgr inż. Michał Pawłowski  - Naczelnik Wydziału

tel. /12/ 3853163, fax. /12/ 3853178

e-mail: m.pawlowski@straz-proszowice.pl


 

W skład wydziału wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

(SKKP)

 


Do zadań wydziału należy między innymi:

  • dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

  • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,

  • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania,

  • prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,

  • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,

  • prowadzenie spraw związanych z monitoringiem pożarowym,

  • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

  • prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa oraz organizacja zawodów sportowo-pożarniczych.

  • wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,