Zmiana III

 

 Dowódca zmiany III

mł. kpt. inż. Grzegorz Caba

------------------------------------------------------------------------------------------

 Zastępca dowódcy zmiany III

st. asp. inż. Jacek Musiał

 

------------------------------------------------------------------------------------------

mł. asp. Łukasz KURAŚ dowódca zastępu

mł. asp. mgr inż. Kamil SZRENIAWSKI dowódca zastępu

mł. asp. Dominik POGOŃ ratownik

st. ogn. Rafał ŻYWOT starszy operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Dariusz DUKAT starszy operator sprzętu specjalnego

st. ogn. Adam WCISŁO starszy ratownik-kierowca

mł. ogn. Łukasz CZEKAJ starszy ratownik-kierowca

mł. ogn. Artur KOCIŃSKI ratownik

sekc. Sławomir STUGLIK młodszy ratownik-kierowca

str. Kamil WIĄCEK stażysta