Ćwiczenia doskonalące z ratownictwa wodnego

W dniach 23,24,25.06.2020r. na stawie w miejscowości Pławowice w ramach doskonalenia zawodowowego przeprowadzono ćwiczenia z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.

W części teoretycznej omówiono aspekty udzielania pomocy osobom tonącym, specyfikacje terenu powiatu proszowickiego z uwzględnieniem rozmieszczenia zbiorników wodnych oraz cieków, wykorzystanie posiadanego sprzętu. Po części teoretycznej przystąpiono do ćwiczeń praktycznych. Doskonalono między innymi techniki: pływania, skoku ratowniczego, holowania osób przytomnych i nieprzytomnych, rzutu rzutką.

 

Skip to content