Ćwiczenia pod kryptonimem „Witów”.

W dniu 13.08.2018r. na terenie gminy Koszyce odbyły się ćwiczenia zgrywające siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu proszowickiego oraz kompani specjalnej „KRAKUS I”, „KRAKUS II”, plutonu logistycznego „Ośrodek”.

Ćwiczenia odbywały się pod kryptonimem „Witów”. Dokładna lokalizacja ćwiczeń miała miejsce w miejscowości Witów w rejonie wałów na rzece Wisła i Szreniawa.

Założenie  oraz przebieg ćwiczeń przedstawiał się następująco:

W związku z intensywnymi opadami deszczu na terenie południowej Polski nastąpił duży wzrost stanów rzek Wisły i Szreniawy. Poziom wody zaczął stwarzać zagrożenie przerwania wałów w miejscowości Witów. Po rozpoznaniu sytuacji na miejscu ćwiczeń Dowódca nawiązał współpracę z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koszycach.  Konieczne było umacnianie wałów workami z piaskiem i folią. Na miejsce ćwiczeń zadysponowano piasek oraz ładowarkę. Sytuacja w czasie ćwiczeń zmieniała się. Okazało się, że w związku z wysokim stanem wody Wisła zamknięciu uległa śluza wodna na wale wiślanym. Spływająca woda z okolicznych terenów zaczęła się spiętrzać i zagrażać pobliskim gospodarstwom . Konieczne było przepompowanie wody za wał. Stale podnoszący się stan rzek zaczął zagrażać jednemu gospodarstwu, strażacy musieli zabezpieczyć budynki workami z piaskiem. Na miejsce ćwiczeń został zadysponowana kompania specjalna „KRAKUS II” której zadaniem było przepompowanie wody przez wał rzeki. Podczas prowadzenia działań na wałach odciętych od lądu zostało 4 mieszkańców Witowa, którzy znajdowali się na wyspie. Na miejsce ćwiczeń zadysponowana została kompania Specjalna „KRAKUS I”  której zadaniem było poszukiwanie osób zaginionych na rzece Wiśle oraz ewakuacja zagrożonych i odciętych mieszkańców z wyspy. Ponieważ ćwiczenia miały charakter długotrwałej akcji na miejsce zadysponowano pluton logistyczny OŚRODEK celem zabezpieczenia kwatermistrzowskiego i logistycznego. W trakcie ćwiczeń oficerowie Komendy Wojewódzkiej PSP zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego wyznaczyli dodatkowe nieprzewidziane w planowanych ćwiczeniach założenie, które wymagało dysponowania dodatkowych sił i środków z powiatów ościennych ( olkuskiego oraz miechowskiego)

Posumowanie ćwiczeń miało miejsce z remizie OSP Koszyce. Uczestnicy ćwiczeń po zjedzeniu strażackiej grochówki wymienili swoje uwagi i spostrzeżenia. W czasie omówienia zwracano uwagę na  możliwość realnego wystąpienia zagrożenia powodzią co faktycznie miało miejsce w 2010 roku.

Ogólnie ćwiczenia ocenione zostały pozytywnie. Zrealizowane zostały zamierzone cele i zadania, obyło się bez żadnych wypadków. 

W ćwiczeniach udział brały zastępy z: JRG Proszowice, pluton specjalny Krakus I oraz Krakus II, pluton logistyczny Ośrodek, JRG Miechów, JRG Olkusz, OSP Koszyce, OSP Nowe Brzesko, OSP Śmiłowice, OSP Książnice Wielkie, OSP Przemyków, OSP Rachwałowice, OSP Łapszów, OSP Dalewice, OSP Kościelec oraz Policja.

AM