Ćwiczenia z kamerą termowizyjną

W dniu 12 i 13 lutego 2018 roku na terenie KP PSP w Proszowicach przeprowadzono ćwiczenia praktyczne z zakresu pożarów wewnętrznych. 

W pomieszczeniach garażowo - warsztatowych KP przy użyciu sprzętu zadymiającego przygotowano pozorację. Podczas szkolenia doskonalono zasady prowadzenia linii wężowych oraz przeszukiwania pomieszczeń w tym ewakuacji poszkodowanych, prace w aparatach ODO, doskonalenie łączności, technik zabezpieczenia ratowników pracujących wewnątrz pomieszczeń oraz wykorzystanie kamery termowizyjnej podczas poszukiwania osób poszkodowanych.

ZK