"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

Strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Proszowicach brali udział jako obserwatorzy w próbnej, cyklicznej ewakuacji odbywającej się w Szkole Podstawowej w Sierosławicach. Dzieci i kadra w ilości 218 osób ewakuowali się do punktu zbiórki pod nadzorem kierownika placówki. Po zakończonej ewakuacji zebrano dzieci na sali gimnastycznej. Dowódca JRG PSP w Proszowicach przekazał na ręce dyrektorki szkoły kalendarze strażackie na rok 2019 oraz ulotki informacyjne na temat czadu.  To już kolejny obiekt szkolny, w którym została przeprowadzona prelekcja na temat czadu i zagrożeń z nim związanych. MS