Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach

(32-100 Proszowice, ul. 3 Maja tel.: 12 385 31 60, fax. 12 385 31 78, e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl).

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest

bryg. Marcin Wolanin.

Z inspektorem można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe@straz.krakow.pl

Do pobrania:

 

Skip to content