Dostępność

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach wyznaczył koordynatora do spraw dostępności.

bryg. Bogdan Skowron

tel.: 12 385 31 62; e-mail: b.skowron@straz-proszowice.pl

 

 

 

Skip to content