Dotacje OSP

 

Rozliczanie Dotacji OSP

Dotacja “5000 +”

Dotacje rozliczamy jak pozostałe dotacje MSWiA lub KSRG. do rozliczenia potrzeba dostarczyć: kopie faktur opisane na odwrocie zgodnie ze wzorem (wzór do pobrania poniżej), kserokopie książki inwentarzowej, oświadczenie o koncie bankowym (wzór do pobrania poniżej).

___________________________________________________________________________

W związku z potrzebą terminowego wydatkowania dotacji KSRG w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”, oraz dotacji MSWiA w zakresie realizacji zadania publicznego pt. “Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach uprzejmie informuje, że termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia podpisania umowy przez KG PSP do dnia 31 października 2019 r. (większość jednostek OSP z terenu powiatu poza zakupami samochodów – dokładna data znajduje się na umowie). Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru  w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Do rozliczenia dotacji KSRG prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury,
– kserokopię książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Do rozliczenia dotacji MSWiA prosimy przygotować:
– opisane i podpisane faktury,
– ksero książki inwentarzowej z wpisanym asortymentem potwierdzone za zgodność z oryginałem,
– wypełnione i podpisane sprawozdanie,
– podpisane oświadczenie o rachunku bankowym,
– ksero potwierdzenia przelewu lub wpłaty gotówkowej za zgodność z oryginałem.

Ponadto do rozliczenia prac remontowych należy dodatkowo dostarczyć:

 – Zdjęcia obiektu przed i po remoncie (wydrukowane, uwidaczniające wykonane prace remontowe – 2-3 zdjęcia widok z drzwi wejściowych na cale pomieszczenie)

 – Kserokopie aktu własności lub umowę użytkowania obiektu przez jednostkę OSP oraz zgodę właściciela na wykonanie prac remontowych,

 

W przypadku wydatków remontowych i zakupów inwestycyjnych należy umieścić informację o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi (w załącznikach)

Dokumenty do pobrania:

 

 
Skip to content