III Mistrzostwa powiatu w ratownictwie.

Mistrzostwa odbyły się 11 czerwca 2017 roku. Do mistrzostw zgłoszono 12 drużyn. 

Wszystkie startujące jednostki wykazały się wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętnością jej zastosowania w realnych sytuacjach. Poziom z roku na rok coraz bardziej wyrównany. Gratulujemy najlepszym.

Oficjalne wyniki III Mistrzostw w Ratownictwie Jednostek OSP z Terenu Powiatu Proszowickiego na ostatniej fotografii. RO