Informacja dotycząca wypalania traw oraz zaśmiecania lasów

 

 

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pożarowego Nadleśnictwo Miechów zwraca się z prośbą o szerokie rozpropagowanie na swoim terenie informacji o szkodliwości i niebezpieczeństwie wypalania pozostałości roślinnych i trawy na gruntach rolnych, a także o podjęcie działań mających na calu minimalizację i likwidację procederu.   Drugim niezwykle istotnym i uciążliwym problemem jest zaśmiecanie lasów. Nadleśnictwo corocznie organizuje sprzątania lasów i likwiduje nielegalne wysypiska. W porządkowaniu powierzchni leśnych pomagają dzieci z okolicznych szkół. Pomimo kierowanych do lokalnych społeczności próśb i ostrzeżeń o zakazie wywozu odpadów do lasu przypadki takie ciągle mają miejsce. Aby zapobiec temu niechlubnemu zjawisku niezbędna jest szeroko podjęta działalność edukacyjna społeczeństwa uświadamiająca o wyjątkowej szkodliwości zaśmiecania lasów, zadrzewień i remiz, połączona z zapewnieniem odpowiedniej organizacji odbioru kontenerowego śmieci, ich transportu i utylizacji.

Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do Panów Burmistrzów i Wójtów o zmobilizowanie podległych służb i pomoc w rozwiązaniu problemu.

AM