Informacja o naradzie rocznej

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach odbędzie się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach w roku 2017 z udziałem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Podczas narady zaprezentowane zostaną zasadnicze kierunki działań realizowanych przez tut. Komendę w minionym roku oraz przedstawione będą plany na rok bieżący.

Do udziału w naradzie zapraszamy Prezesów i Naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracowników nadzorujących sprawy ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu.