KONTAKT

STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP  – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 

Telefon alarmowy 998

tel: 12 385 31 69, 12 385 31 70

____________________________________________________________________

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PROSZOWICACH

ul. 3-go Maja 140; 32-100 Proszowice;

GPS – 50°11’29.181″N,   20°18’14.572″E


 

_____________________________________________________________________

Sekretariat Komendanta Powiatowego

tel: 12 385 31 60

fax: 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

e-puap: /KomendaPowiatowaPSPProszowice/SkrytkaESP

_____________________________________________________________________

OFICER PRASOWY KOMENDANTA POWIATOWEGO

mł. kpt. mgr inż. Marcin Szlachta

tel: 12 385 31 72 lub 693 204 209

e-mail: m.szlachta@straz-proszowice.pl

_____________________________________________________________________

ESP:   e-PUAP

e-PUAP:  Sprawdź, jak korzystać

         _____________________________________________________________________

Skargi, wnioski i petycje – kliknij

         _____________________________________________________________________

Przydatne linki – kliknij

         _____________________________________________________________________

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content