LIST KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.