Narada roczna

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach w roku 2018.

Podczas narady przedstawiono funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy odpowiedzialnych za realizację spraw kadrowych, finansowych, kwatermistrzowskich, kontrolno – rozpoznawczych i operacyjnych, w tym działalność Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, jak również określono wstepnie zadania na rok bieżący.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm prof. Włodzimierz Bernacki, Senator Zbigniew Cichoń, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Bębenek, Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego Piotr Janczyk oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Proszowicach druh Marcin Gaweł. KJ