Niezwojowice – ćwiczenia z ratownictwa lodowego

18,19,20 lutego 2019 roku na trzech zmianach służbowych przeprowadzono ćwiczenia doskonalące z ratownictwa lodowego. Miejscem ćwiczeń stały się zbiorniki wodne w miejscowości Niezwojowice. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym przez wytypowane siły i środki jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz podniesienie poziomu efektywności prowadzenia działań przez pozostałe wytypowane jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu proszowickiego podczas zdarzeń na obszarach zalodzonych. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono pod kierunkiem strażaków z JRG Proszowice. Zadaniem ćwiczących zastępów było dotarcie do tonącego przy użyciu różnych technik oraz sprzętu, podjęcie poszkodowanego z przerębla i ewakuacja na brzeg. Grubość lodu, wahająca się od 2 do 8 centymetrów, pozwoliła na doskonałe przećwiczenie różnych metod i podniesienie posiadanych umiejętności. W ćwiczeniach wzięły udział dwa zastępy z JRG Proszowice oraz OSP: Pałecznica, Bobin, Dalewice, Nadzów. MS.