Ogłoszenie o naborze do służby stałej (zastępca dowódcy zmiany)