OGÓLNOPOLSKA AKCJA KRWIODAWSTWA ZORGANIZOWANA W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM.

Przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej

    Zainteresowanych wzięciem udziału w akcji prosimy o kontakt z naszym koordynatorem „spoKREWnieni służbą” Dowódcą Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach st. kpt. Zbigniewem Kwintą tel.+48 12 3853171 lub drogą mailową adres: z.kwinta@straz-proszowice.pl

    W ramach akcji krwiodawstwa „spoKREWnieni służbą” funkcjonariusze KP PSP w Proszowicach oddadzą krew 2 marca br. podczas zbiórki organizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.