Wydział d/s Operacyjno Szkoleniowych

mł. bryg. mgr inż. Michał Pawłowski  – Naczelnik Wydziału

tel. /12/ 3853163 | fax. /12/ 3853178

e-mail: m.pawlowski@straz-proszowice.pl


W skład wydziału wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

 • st. kpt. Dariusz Karpiński  – Dyżurny Operacyjny Powiatu
 • asp. sztab. Mariusz Pinkosz  – Dyżurny Operacyjny Powiatu
 • asp. sztab. inż. Grzegorz Rolek  – Dyżurny Operacyjny Powiatu
 • asp. Grzegorz Rybiński  – Dyżurny Operacyjny Powiatu
 • asp. Paweł Łukasik  – Dyżurny Operacyjny Powiatu

Do zadań wydziału należy między innymi:

 • dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
 • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
 • prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych z monitoringiem pożarowym,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa oraz organizacja zawodów sportowo-pożarniczych.
 • wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi.

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content