OSP KSRG

Na terenie powiatu proszowickiego działają następujące jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego


Gmina i Miasto Proszowice

OSP KSRG Kościelec    |  OSP KSRG Bobin


Gmina i Miasto Nowe Brzesko

 OSP KSRG Nowe Brzesko    |  OSP KSRG Śmiłowice 


Gmina Koszyce

OSP KSRG Koszyce  


Gmina Pałecznica

OSP KSRG Pałecznica


Gmina Radziemice

OSP KSRG Łetkowice 


Gmina Koniusza

OSP KSRG Posądza    |  OSP KSRG Dalewice    |  OSP KSRG Wierzbno 


 

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content