OSP w Dalewicach - uroczyste przekazanie samochodu

15 lipca 2018 r. przed strażnicą OSP w Dalewicach odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 3,5/27 na podwoziu IVECO z napędem 4 x 4. Może przewozić 3,5 tys. litrów wody i 350 l środka pianotwórczego. Jest wyposażony w autopompę, pneumatyczny maszt oświetleniowy, wyciągarkę o sile 9 ton, urządzenie szybkiego natarcia i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań.

Nowy pojazd znacznie poprawi stan zabezpieczenia operacyjnego w rejonie działania jednostki z Dalewic i niewątpliwie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców. Uroczystego poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz parafii w Niegardowie ks. Marek Piasecki.

Na uroczystości pojawili się również zaproszeni goście: Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Janusz Chawiński – Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach, mł. bryg. Zbigniew Kwinta – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Proszowicach, mł. insp. Jerzy Groński – Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach, Grzegorz Pióro – Starosta Powiatu Proszowickiego, Aleksander Szopa  - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Marcin Gaweł – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach, Wiesław Rudek – Wójt Gminy Koniusza, Marek Słowiński – Wójt Gminy Radziemice i inni goście reprezentujący władze samorządowe – powiatowe i gminne.

W uroczystościach uczestniczyli druhowie OSP z terenu powiatu oraz mieszkańcy Dalewic i okolicznych miejscowości. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia dla najbardziej zasłużonych strażaków.

Zdjęcia udostępniamy dzięki uprzejmości firmy PRORedi.