OSP

Na terenie powiatu proszowickiego działają następujące jednostki OSP nie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego


Gmina i Miasto Proszowice

OSP Górka Stogniowska | OSP Makocice | OSP Piekary | OSP Koczanów | OSP Opatkowice | OSP Teresin |  OSP Kadzice | OSP Gniazdowice | OSP Przezwody | OSP Żębocin | OSP Więckowice | OSP Klimontów | OSP Szczytniki | OSP Ostrów | OSP Kowala | OSP Jakubowice | OSP Posiłów | OSP Łaganów | OSP Mysławczyce

 


Gmina i Miasto Nowe Brzesko

OSP Hebdów | OSP Rudno Dolne | OSP Kuchary | OSP Majkowice | OSP Szpitary  


Gmina Koszyce

OSP Przemyków | OSP Książnice Wielkie | OSP Łapszów | OSP Rachwałowice    


Gmina Pałecznica

OSP Pamięcice | OSP Nadzów | OSP Czuszów | OSP Pieczonogi | OSP Bolów | OSP Gruszów | OSP Winiary


Gmina Radziemice

OSP Wierzbica | OSP Wrocimowice | OSP Zielenice | OSP Smoniowice | OSP Kowary | OSP Radziemice | OSP Obrażejowice


Gmina Koniusza

OSP Górka Jaklińska | OSP Glewiec | OSP Łyszkowice | OSP Biórków Mały | OSP Szarbia | OSP Biórków Wielki | OSP Przesławice | OSP Wronin | OSP Muniaczkowice | OSP Czernichów | OSP Gnatowice | OSP Piotrkowice Wielkie | OSP Polekarcice | OSP Karwin 


 

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content