Plebiscyt na najlepszego strażaka Małopolski

Gazeta Krakowska - organizuje plebiscyt

na najlepszego strażaka Małopolski - ochotnika i zawodowca, najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej województwa małopolskiego oraz najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Honorowy patronat nad naszą akcją objęli:

Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, nadbryg. Stanisław Nowak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Edward Siarka, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce.

""Na łamach „Gazety Krakowskiej" oraz na www.gazetakrakowska.pl  będziemy prezentowali sylwetki wyjątkowych strażaków oraz działania jednostek OSP i PSP na rzecz społeczności lokalnych. Chcemy także, wykorzystując swoją funkcję edukacyjną, popularyzować wiedzę o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego, działaniach strażaków w sytuacjach zagrożenia życia i mienia.

Pragniemy Państwa zachęcić do nominowania kandydatów w kategorii Strażak Zawodowy.

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.gazetakrakowska.pl/strazak

Na laureatów w poszczególnych kategoriach przewidzieliśmy wiele atrakcyjnych nagród.""

KJ