Poniżej 30.000 €


Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 24.09.2018 r. do godz. 12.00

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2


Wykonanie prac remontowych pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

Rodzaj zamówienia: Prace remontowe wraz z dostawą materiałów
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 24.09.2018 r. do godz. 12.00

Informacja o wyborze oferty


Dostawa i montaż systemu ładowania akumulatorów w samochodach pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 17.08.2018 r. do godz. 12.00

Informacja o wyborze oferty


Dostawa i montaż odciągu spalin dla czterech stanowisk w garażu JGR Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

Rodzaj zamówienia: Dostawa i montaż
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 06.07.2018 r. do godz. 12.00

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze oferty


Dostawa 2 zestawów kamer termowizyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 25.05.2018 r. do godz. 12.00

Informacja o wyborze oferty