Porady strażaków

Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach jak co roku przypominają o niebezpieczeństwie związanym z ogrzewaniem i_dogrzewaniem pomieszczeń w sezonie zimowym oraz przypadkami zatruć tlenkiem węgla.

W tym roku strażacy z Proszowic wyjeżdżali już kilkakrotnie do tego typu zgłoszeń. Na szczęście przypadków zatruć ze skutkiem śmiertelnym nie odnotowano.

Poniżej  znajdują się przydatne informacje zawierające m. in. porady jak uniknąć zaczadzenia, przypomnienie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń urządzeń grzewczych, okresy przeglądów przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz jak postępować w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

http://www.straz.gov.pl/porady/czad

 

Do pobrania:

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content