Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach.

W dniu 30 marca 2020 roku Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach zorganizowała za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego KW PSP w Krakowie posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach.

W spotkaniu za pomocą łącz wideo brali udział Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendant powiatowy PSP wraz z Zastępcą i Naczelnikiem Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych, Burmistrzowie, Wójtowie, Prezesi i Komendanci Zarządów Gminnych ZOSP RP z terenu gmin powiatu proszowickiego.

Podczas spotkania został omówione następująca tematy:

 1. Obecna sytuacja na terenie powiatu proszowickiego związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 2. Omówiono realizację akcji informacyjnej z dni 28 – 29 marca 2020 roku zachęcającej mieszkańców do pozostania w domach i ograniczenia wyjść do niezbędnego minimum.
  Z terenu powiatu proszowickiego brało udział w akcji 9 jednostek OSP, które zrealizowały 22 przejazdy przez miasta i miejscowości we wszystkich gminach.
 3. Przedstawiono szczegółową informację nt. planu odbycia szkolenia dla druhów z jednostek OSP KSRG powiatu proszowickiego podczas którego będą omówione między innymi następujące zagadnienia:
 • procedury i wytyczne stosowane podczas działań związanych z osobami chorymi i objętymi kwarantanną,
 • sposób zabezpieczenia powiatu na wypadek konieczności poddania kwarantannie strażaków PSP i OSP,
 • zasady poprawnego ubierania i zdejmowania sprzętu ochronnego,
 • sposób dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną,
 • ewidencjonowanie zdarzeń związanych z COVID-19.
 1. Prezes Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach druh Marcin Gaweł omówił:
 • zagadnienia związane z zawieszeniem wszystkich imprez związkowych takich jak: Powiatowy Dzień Strażaka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Halowe Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i wszelkich innych cyklicznych zdarzeń,
 • rezygnacji powodu aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie kraju z programu „Małopolskie OSP” w części dofinansowania remontów strażnic i przeznaczeniu środków finansowych na zakup wyposażenia specjalistycznego dla jednostek OSP województwa małopolskiego.
 1. Zostały omówione sprawy bieżące, między innymi Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice – Grzegorz Cichy poinformował o uruchomieniu specjalnej z strony internetowej www.zdrowie.proszowice.pl przekazującej na bieżąco informuje na temat sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego zachorowanie na chorobę COVID-19.
Skip to content