Powiatowe obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W dniu 3 maja 2018r.

 

   Czwartkowe obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zainaugurowała msza święta za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą odprawił proboszcz ks. Jan Zwierzchowski.

   Po uroczystej mszy na Rynku odbyła się część oficjalna połączona ze złożeniem hołdu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, twórcom pierwszej w Europie ustawy zasadniczej.

   Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów pieszych Ochotniczej Straży Pożarnej, którą poprowadził Komendant Gminny Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Proszowicach druh Andrzej Olender.

   Udział w tej uroczystości wzięli i hołd oddali również przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

 

bryg. Janusz Chawiński

mł. bryg. Bogdan Skowron

st. kpt. Krzysztof Jaskulski