Powiatowy Dzień Strażaka

W niedzielę 13 maja 2018 r. na Rynku w Proszowicach odbyły się uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka w ramach obchodów 100 – letnej rocznicy odzyskania niepodległości. Po uroczystej mszy św. ofiarowanej w intencji strażaków pododdziały Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych pod dowództwem mł. kpt. Tomasza Idzika zgromadziły się na płycie Rynku. W uroczystości udział brały poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, które prowadził Komendant Gminny druh Andrzej Olender.

Przeglądu pododdziałów dokonał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron w asyście Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Stanisława Nowaka

Składając podziękowania i życzenia dla strażaków głos zabrali: Poseł na Sejm RP – prof. Włodzimierz Bernacki, Wicewojewoda Małopolski – Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – nadbryg. Stanisław Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Marcin Gaweł i Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach – st. bryg. Janusz Chawiński.

W obchodach udział wzięli burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście.

MEDALE i ODZNACZENIA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej – nadał:

BRAZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

druh Marcin Gaweł

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla Państwa i obywateli, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych – nadał:

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

st. ogn. Dariusz Dukat

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

asp. Jacek Musiał

mł.asp. Łukasz Kuraś

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorową i wyjątkowo sumienną realizację zadań służbowych – nadał:

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mł. bryg. Michał Pawłowski

asp. sztab. Piotr Trzebiński

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

st. asp. Radosław Caba, st. ogn. Dariusz Wawrzeń

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego nadało:

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

st. kpt. Krzysztof Jaskulski

asp. sztab. Grzegorz Rolek

asp. Jacek Stępień

ogn. Przemysław Tomczyk

mł.ogn. Piotr Piątek

AWANSE W STOPNIACH

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

STARSZEGO BRYGADIERA

bryg. Janusz Chawiński

MŁODSZEGO BRYGADIERA

st. kpt. Zbigniew Kwinta

st. kpt. Albert Maj

MŁODSZEGO KAPITANA

st. asp. Marcin Szlachta

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

STARSZEGO ASPIRANTA

asp. Jacek Musiał

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

OGNIOMISTRZA

mł. ogn. Krzysztof Mędrek

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

st. sekc. Łukasz Majka

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka uświetniła swoją obecnością Orkiestra Parafialna z Wrocimowic, którą dyrygował Pan Krzysztof Szot.

Po oficjalnej uroczystości uczestnicy oddali się na poczęstunek do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadzowie. (KJ)