Powiatowy Dzień Strażaka 2019 w Proszowicach

 

W niedzielę 19 maja 2019 r. na Rynku w Proszowicach odbyły się uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka. Po uroczystej mszy św. ofiarowanej w intencji strażaków pododdziały Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych pod dowództwem mł. kpt. Tomasza Idzika zgromadziły się na płycie Rynku. W uroczystości udział brały poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, które prowadził Komendant Gminny druh Andrzej Olender.

Przeglądu pododdziałów dokonał Małopolski Komendant Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Marek Bębenek.

Składając podziękowania i życzenia dla strażaków głos zabrali: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Marek Bębenek, Wicestarosta Powiatu Proszowickiego – Elżbieta Grela, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice – Grzegorz Cichy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Marcin Gaweł i Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach – st. bryg. Janusz Chawiński.

W obchodach udział wzięli:

- były Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier w stanie spoczynku Stanisław Nowak 

- Józef Gawron Radny Województwa Małopolskiego

- mł. bryg. Marcin Szewerniak  p. o. Z-cy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

- st. bryg. Adam Domagała    Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP

- dh Aleksander Szopa Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Koniuszy

- st. bryg. Zbigniew Kacała    Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

w Proszowicach

- st. bryg. Paweł Knapik p. o. Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

- mł. bryg. Michał Majda Komendant Powiatowy PSP w Miechowie

- kpt. Marcin Oziębło Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej

- insp. Jerzy Groński Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach

- burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście.

MEDALE i ODZNACZENIA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla Państwa i obywateli, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych – nadał:

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

st. ogn. Wojciech Idzik

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

mł. kpt. Michał Bogacz, asp. sztab. Radosław Caba, ogn. Piotr Piątek

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorową i wyjątkowo sumienną realizację zadań służbowych – nadał:

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUZONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

asp. sztab. Rober Juszczyński

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

kpt. Michał Bogacz, st. asp. Krzysztof Czechowicz, ogn. Jarosław Machnik, asp. Grzegorz Rybiński

AWANSE W STOPNIACH

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

KAPITANA

mł. kpt. Michał Bogacz, mł. kpt. Marcin Soczówka

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

ASPIRANTA SZTABOWEGO

st. asp. Radoslaw Caba

STRSZEGO ASPIRANTA

asp. Jacek Stępień

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

OGNIOMISTRZA

mł. ogn. Sebastian Barański

mł. ogn. Łukasz Koszut

mł. ogn. Piotr Piątek

mł. ogn. Radosław Rusiecki

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

st. sekc. Piotr Kozioł

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach nadał stopień:

STARSZEGO STRAŻKA

str. Konrad Bogacz

str. Rafał Gołdyn