Powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP

Z dniem 2 lutego 2018 r.

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach

mł. bryg. mgr inż. poż. Bogdanowi Skowronowi