Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak powołał na stnowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach mł. bryg. Bagdana Skowrona.

Zdjęcia: KW PSP w Krakowie