Stanowisko Kierowania

Stanowisko Kierowania Komenadanta Powiatowego PSP

w Proszowicach

 


st. kpt. Dariusz Karpiński  - Dyżurny Operacyjny Powiatu

 

asp. sztab. Mariusz Pinkosz  - Dyżurny Operacyjny Powiatu

 

asp. sztab. inż. Grzegorz Rolek  - Dyżurny Operacyjny Powiatu

 

asp. Grzegorz Rybiński  - Dyżurny Operacyjny Powiatu

 

asp. Paweł Łukasik  - Dyżurny Operacyjny Powiatu

 

Galeria zdjęć SKKP