Statystyka za 2017 r

 

 

W 2017 r na terenie działania KP PSP Proszowice zanotowano 563 zdarzenia, w tym:

- 169 pożarów:

- 378 miejscowych zagrożeń:

- 16 alarmów fałszywych:

 

Zestawienie procentowe ilości wyjazdów w 2017r w rozbiciu na rodzaj zdarzenia.

 

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 zanotowano spadek o 3  zdarzenia.

 

Zestawienie ilości zdarzeń  w których udział brały siły i środki PSP, OSP KSRG, OSP POZA KSRG.

 

 

 

Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych w podziale na gminy powiatu.